Yüksek Lisans Eğitimi

Bölümümüze 2015-2016 öğretim yılından itibaren yüksek lisans için öğrenci alınacaktır. 

Yüksek lisans eğitimi 2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması olmak üzere 4 yarıyıldır. En çok 2 yarıyıl uzatma imkanı vardır. 

Bölümümüze başvuru yapabilecek bölüm mezunları aşağıda listelenmiştir. ALES sayısal puanıyla öğrenci alınacaktır.

Biyomedikal Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji-Malzeme Mühendisliği

Kimya / Kimya Mühendisliği

Fizik / Fizik Mühendisliği

Biyoloji / Biyoteknoloji Mühendisliği

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Sağlık Yüksek Okulu

Veteriner Fakültesi

Tıp Fakültesi

 

Bölümde açılacak seçmeli derslerin listesi aşağıda verilmiştir.

Adsorpsiyon prosesleri
Biyomedikal nanoyapılar
Biyomalzemelerde Seçme Konular
Biyomedikal İmplant Karakterizasyonu
Biyomedikal Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi
Biyomedikal sinyallerin zaman ve frekans domeni analizi
Biyomedikal ve Dental Graft Malzemeler
Biyomekanik Modelleme Teknikleri
Biyomekanikte Seçme Konular
Biyosinyal Analizi
Cerrahi Planlama ve Mekanosensitif Dokunma Bilimi
Deney tasarımı ve analizi
İmplantlarda hasar analizi
Fiziksel performans testleri
Fizyolojik Kontrol Sistemleri
Fonksiyonel anatomi
Biyomedikal Mühendisleri için temel biyomekanik
Gözenekli malzemeler teknolojisi
Hesaplamalı Malzeme Bilimi
Kardiyovasküler Mühendislik ve Biyomekanik
Kontrollü ilaç salım sistemleri
Matlab ile sayısal görüntü işleme
Metallerde korozyon mekanizmaları ve hasarları
Hareket Biyomekaniği
Motor Gelişim ve Performans 
Motorik Özellikler ve Antrenman Metodları 
Mühendislikte yapay zeka uygulamaları
Nanomalzeme üretimi ve karakterizasyonu
Nesneye dayalı programlama
Tıbbi görüntülerin sayısal ortamda işlenmesi
Kemiğin yapısı ve özellikleri
Tasarım ve üretimde optimizasyon
Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar
Tıbbi Cihaz Tasarımı
Tıbbi Görüntüleme Sistemlerinde İleri Konular
Doku Biyomekaniği
Doku Biyomalzeme Etkileşimleri
Yüzey analizi

HIZLI ERİŞİM

 

SolResim1113  SolResim1112