Genel Bilgiler

Biyomedikal mühendisleri; biyoloji, tıp, fizik, matematik, mühendislik ve iletişim uzmanlıklarını dünyayı daha sağlıklı bir yer yapmak için kullanırlar. Canlı sistemlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı bu sistemlerin analizini yapmada, yeniliklere açık, bilgili ve hayal gücü yüksek doktorlar, bilim insanları ve mühendislerin işbirliğini gerektirir. Bu kişilerden oluşan takımlar vücut fonksiyonlarını gözlemlemeye çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fonksiyon bozukluklarını gidermeye ve performansını arttırmaya çalışırlar.

exe_helen1-1c568dcf1a4d94b340ed12540713880a3d547b60-s6-c30

 

Günümüzde, sağlık, spor ve kişisel bakım alanlarında tansiyon ve ateş ölçümü için geliştirilmiş araçlardan MR cihazlarına kadar farklı sistem ve teknolojilerin kullanıldığı yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazlar sadece insan sağlığı alanında ve hastanelerde değil, evlerde, hayvan sağlığı alanlarında ve spor alanlarında da kullanılmaktadır olup ülkemizde de kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda büyük bir artış göstermiştir. Öte yandan bu cihazların küçük bir bölümü Türkiye’de üretilmekte olup, büyük çoğunluğu ise ithal edilmekte, yalnızca cihaz ithalatı ile kalınmamakta, servis ve bakım konusunda da yurt dışına bağımlılık söz konusu olmaktadır. Medikal teknolojinin ülkemize getirilmesi gayesi ile yurt dışına çıkan büyük meblağların önüne, Biyomedikal Mühendislerinin yetkili ve bilgili bir şekilde yetiştirilmesi geçecektir. Bu cihazların tasarlandığı, üretildiği ve pazarlandığı kuruluşlarda biyomedikal mühendislerine ihtiyaç, bu alandaki gelişmelere paralel olarak artmaktadır.

minimally-invasive-robotic-surgery-instruments-75060-113295

 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 50 yatak kapasiteli olanlarına 1 Biyomedikal Tekniker, 1 teknisyen, 200 yataklı hastanelerden başlayarak da 1 Biyomedikal mühendisi olarak kadro standartları oluşturulmuş ve hastanelerin yatak kapasiteleri arttıkça kadro sayıları da artacak şekilde düzenlenmiştir. 100 yatak ve üzeri Özel Hastanelere kadrolarında Biyomedikal Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede oluşacak istihdamın yanı sıra, tasarım, üretim, bakım ve onarım alanlarında çalışmak üzere ülkemizde özel sektörde de önemli bir personel açığı bulunmaktadır. 

 

robot1

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, özellikleri yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yarıiletken elektroniğinin keşfi ile başlayan elektronik ve bilgisayar mühendisliğindeki hızlı yükselişin sağladığı teknik olanaklar tıp alanında yaygın şekilde uygulanır hale gelmiştir. Örneğin; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Sintigrafi gibi tıbbi görüntüleme teknikleri ve ultrason, lazer, kızılötesi ve elektro-uyarım tedavi yöntemlerinin kullanılması ile beraber hekimlerin bilimsel ve objektif verilerle hastalıklara tanı koyması ve tedavinin bu doğrultuda düzenlenmesi sağlanmıştır. Yeni teknolojik gelişmelerin tıbbi alanda kullanıma sunulması ile verilen sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması mümkün olacaktır. Bu nedenle biyomedikal mühendislerinin gerek cihaz tasarım ve geliştirilmesinde gerekse sağlık sektöründeki klinik mühendislik uygulamalarında daha ön plana çıkması beklenmektedir.

PSI

 

“Biyomedikal Mühendisliği” tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerle, mühendislik bilimlerin birleşiminden oluşan, yeni teknolojiler geliştirerek insan sağlığına katkıda bulunan dinamik ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisleri kendi disiplinler arası bilgilerini, yeni tıbbi cihazlar ve aletleri tasarlamakta, insan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulamakta, karar vermekte ve mühendislik araçlarının kullanım maliyetini azaltmakta kullanırlar. 

 

the-main-causes-of-medical-equipment-failure

 

Bölümde yapılan eğitim %25 oranındaki temel mühendislik derslerinin dışında önemli oranda elektronik ve bilgisayar mühendisliği (%40), makine ve malzeme mühendisliği (%20) derslerini içermektedir. Bunlar dışında toplam oranı %10 olan tıp, biyoloji ve kimya dersleri de programda yer almaktadır. Bölümü bitirmek için öğrencinin toplam 60 ders alması gerekmektedir. Öğrencinin ilgi duyduğu alanda ilerlemesini sağlamak üzere bunlardan 20 tanesi seçmeli ders olarak üçüncü sınıftan itibaren programa eklenmiştir. Bölümün ayrıca başarılı öğrencilerin aynı anda iki diploma almasını sağlayacak şekilde elektrik/elektronik mühendisliği bölümleri ile çift anadal programları da bulunmaktadır.

HIZLI ERİŞİM

 

SolResim1113  SolResim1112